Ajankohtaista

Moderni tekniikka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia kehittää asumista kannattavampaan ja kestävämpään suuntaan. VertoMobile tuo kulutustiedot suoraan asukkaan taskuun.


3.8.2018

Älykäs vedenmittaus tuottaa reaaliaikaista dataa – mihin kaikkeen sitä voi hyödyntää?

Reaaliaikainen ja tarkka vedenmittausdata on enemmän kuin vesilaskun loppusumman määrittelijä. Tietoa voi hyödyntää monipuolisesti ja voitot laskea yhtä aikaa kovana käteisenä ja vihreinä arvoina.

Reaaliaikaisella vedenkulutuksen seurannalla on poikkeuksetta kulutusta hillitsevä vaikutus. Syy on yksinkertainen: kun omat valinnat konkretisoituvat tarkoiksi numeroiksi, on tottumuksiin helppo tehdä muutoksia. Kulutuksen mukainen laskutus tehostaa mittauksen vaikutusta entisestään.

Suomen johtava vedenkulutustiedon asiantuntija Verto on jo vuosia tilastoinut mittauksen vaikutuksia kohteissaan ja tulokset ovat vaikuttavia: kulutus laskee kolmanneksella. Pelkästään viime vuonna Verto-kodit säästivät vettä neljä miljoonaa kuutiota. Rahaksi käännettynä voittoa syntyi 20 000 000 euroa.

Nykyaikaisen kerrostalon energiankulutuksesta lähes puolet kuluu veden lämmittämiseen. Reaaliaikaisen vedenmittauksen vaikutus näkyy siis tuntuva vähennyksenä myös energialaskussa.

Datalla voi vaikuttaa asenteisiin

Vedenkulutusdataa voi hyödyntää sekä pitkäjänteisesti että juuri tässä ja nyt. Kulutustiedoissa näkyvät poikkeamat auttavat huomaamaan ja paikallistamaan laiteviat ja vesivuodot, kuten väärät asennukset ja vuotavat vessanpytyt. Vahinkojen ehkäisy on sekä asukkaiden että omistajien etu.

Pitkältä aikaväliltä kootut tiedot kertovat tulkitsijalleen paljon: ne auttavat valitsemaan laitteita, tunnistamaan energiansäästömahdollisuuksia ja dokumentoimaan kiinteistön energiatehokkuuden.

Asukkaiden arkielo on kokonaisuuden kannalta merkittävin vedenkulutukseen vaikuttava asia. Ja koska todellisuuden voi muuttaa vasta, kun sen tuntee, kannattaa kulutustietoja hyödyntää asukasviestinnässä: avata dataa helposti ymmärrettäviksi, konkreettisiksi faktoiksi ja vinkeiksi.

Kannattavaa ja kestävää asumista

Huoneisto on merkittävä sijoitus, kokonaisesta kiinteistöstä puhumattakaan ja siksi taloyhtiön elinkaaren hallintaan pitää kiinnittää huomiota: tutkia, kuinka omaisuuden arvoa voi pitää yllä tai jopa kasvattaa.

Moderni tekniikka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia kehittää asumista kannattavampaan ja kestävämpään suuntaan. Älykäs vedenmittaus on tuottava energiainvestointi, jonka vaikutukset näkyvät tänään ja tulevaisuudessa.