Verto-järjestelmän osat

Verton vedenmittausjärjestelmä koostuu huoneisto- ja kiinteistökohtaisista moduuleista

Järjestelmän kuvaus

Huoneistoissa

Jokaiseen huoneistoon asennetaan huoneistokohtaiset virtausanturit, huoneistoyksiköt ja huoneistonäytöt.

Asuntokohtaiselta huoneistonäytöltä asukas voi itse seurata kotinsa lämpimän 
ja kylmän veden kulutusta. Huoneistonäyttö voidaan asentaa esim. eteiseen, jossa se on helposti asukkaiden luettavissa.

Huoneistoyksiköt laskevat vedenkulutuksen ja lähettävät kulutustiedot keruuyksikölle talon sähköverkkoa käyttäen.

 


 

Kiinteistössä

Kiinteistön sähköpääkeskukseen asennetaan taloyhtiökohtainen keruu- ja kaukoluentayksikkö.

Kaikki kulutuslukemat voidaan lukea keruuyksiköltä. Järjestelmä voidaan etälukea GSM-verkon välityksellä tai kiinteällä IP-osoitteella selainpohjaiseen VertoLive-järjestelmään.

 


 

Mittareiden sijoittelu

Mittarien sijoittamisen suunnittelussa pyritään siihen, että vesi tulee asuntoon yhden linjan kautta, jolloin tarvitaan asuntoa kohden yksi kylmän ja yksi lämpimän veden mittari.

Koska lämpimän käyttöveden kierto päättyy ennen lämminvesimittaria, tulee putkisto mitoittaa siten, että mittarilta on mahdollisimman lyhyt matka vesikalusteille. Rakennusmääräysten mukaan lämpimän veden ns. odotusaika tulisi olla maksimissaan 10 sekuntia.

MODUULI 2

( VAKIOKYTKENTÄ )

1 x lämmin vesi

1 x kylmä vesi


MODUULI 3

2 x lämmin vesi

1 x kylmä vesi


MODUULI 4

2 x lämmin vesi

2 x kylmä vesi