Kansainvälistymiseen tähtäävä Vercon Oy on nyt VertoNordic Oy

Poika_2000x1000
Tiedote |

Vercon Oy on suunnitellut ja valmistanut huoneistokohtaisia, etäluettavia vedenmittausjärjestelmiä vuodesta 2014 kaupallisella nimellään Verto. Verton vahva brändi on saanut yrityksen yhdenmukaistamaan nimensä vastaaman kaupallista nimeään ja tavoitettaan kansainvälistyä. Yrityksen virallinen toiminimi on nyt VertoNordic Oy.

Nimenmuutoksen taustalla on selkeä strateginen valinta.

- Haluamme tuoda yrityksen nimessä esille Verton vahvan brändin. Uusi nimi kuvaa paremmin entisestään uudistuvaa ja monipuolistuvaa Verto tuote- ja palvelutarjontaamme sekä tukee tavoitettamme kansainvälistyä, kertoo VertoNordicin toimitusjohtaja Antti Salakka.

Nimenmuutos ei vaikuta tavoitettavuuteen, sillä muun muassa verkkosivut ja sähköpostiosoitteet pysyvät ennallaan. Myös y-tunnus pysyy samana. Suurin vaikutus nimenmuutoksella on laskutusasiakkaillemme, sillä maksun saajan nimi on jatkossa VertoNordic Oy. Kannustamme asiakkaitamme tilaamaan ympäristöystävällisemmän verkkolaskun. Apua laskuasioissa saat verkkosivuiltamme verto.fi/yhteystiedot tai sähköpostitse osoitteesta verto@verto.fi.

 

Lisätietoja:

Antti Salakka
toimitusjohtaja
VertoNordic Oy

+358 44 2375 360
etunimi.sukunimi@verto.fi


 

VertoNordic Oy, aiming at internationalisation, is now VertoNordic Oy

VertoNordic Oy has designed and manufactured household-specific remotely readable water metering systems since 2014 under its commercial name Verto. Verto's strong brand has led the company to align its name with its commercial name and goal of internationalisation. The company's official business name is now VertoNordic Oy.

The name change is based on a clear strategic choice.

"We want to highlight Verto's strong brand in the name of the company. The new name better describes our renewing and diversifying Verto product and service offering and supports our goal of internationalisation," says Antti Salakka, CEO of VertoNordic.

The name change does not affect availability, as contacts such as websites and email addresses remain unchanged. Our business ID also remains the same. The biggest impact of the name change will be on our invoicing customers, as the payee's name will be VertoNordic Oy in the future. We encourage our customers to start using the more environmentally friendly e-invoicing. For help with invoicing matters, please visit our website at verto.fi/contact or email us at verto@verto.fi.

 

Further information:

Antti Salakka
CEO
VertoNordic Oy

+358 44 2375 360
firstname.lastname@verto.fi