Vattenförbrukningen spelar roll.

 

Individuell vattenmätning (IMD)

VERTO – MARKNADENS SMARTASTE VATTENMÄTNINGSSYSTEM

Individuell mätning och debitering av vatten (IMD) innebär att du bara betalar för det vatten som du har använt.

Installationen av Verto-vattenmätningssystem minskar bevisligen den genomsnittliga vattenförbrukningen med en tredjedel. Besparingen är betydande: i fjol sparade Verto-hushållen 20 000 000 € i minskad vattenförbrukning. Vårt system börjar generera vinst redan efter några års användning.

Verto-vattenmätaren är tillförlitlig. Avvikelser i konsumtionsdata i realtid hjälper till att lokalisera enhetsfel och vattenläckage. Utöver att använda bostadsdisplayen kan de boende även följa upp sina konsumtionsdata via den kostnadsfria VertoMobile-appen. VertoLive överför å sin sida automatiskt vattenmätarens konsumtionsdata till faktureringssystemet.

Vi är den ledande experten inom vattenkonsumtionsdata och marknadsledande i Finland. Om så önskas tar vi hand om allt som rör vattenfaktureringen – som VertoPro-kund kan du helt fokusera på din egen affärsverksamhet.

Sätt dig in i de vanligaste frågorna eller kontakta oss!