Vattenförbrukningen spelar roll

Individuell vattenmätning (IMD)

Verto-vattenmätningssystemets automation spar tid


Med hjälp av VertoLive-gränssnittet som är inkluderat i Verto-vattenmätningssystemet kan du följa upp dina individuella konsumtionsdata från din egen arbetsplats, vid behov även i efterhand. Vattenmätarens precisa mätresultat i realtid uppdateras i molnet och överförs automatiskt till faktureringssystemet.

VertoLive skickar även vattenmätarvärden och läckagelarm direkt till serviceföretaget. De boende i bostadsbolagen du ansvarar för kan följa upp sina konsumtionsdata via bostadsdisplayen och den kostnadsfria VertoMobile-appen.

  • Verto-vattenmätarens konsumtionsdata visas i realtid och är precisa.
  • Konsumtionsdata uppdateras i molnet i realtid och kan också avläsas i efterhand.
  • Konsumtionsdata överförs automatiskt till faktureringssystemet.
  • VertoLive skickar larm om fel och vattenläckage direkt till serviceföretaget.
  • Mätarens serviceintervall är en miljon liter eller i genomsnitt en gång var 15:e år.
  • Individuell mätning och debitering av vatten (IMD) är miljösmart.

Kontakta oss för mer information!

 

 

  

 

Det går enkelt att få ut fakturorna, systemet stöder vårt arbete och vi sparar tid.

-Johan Nyholm, Borgå OP-Disponentcentral

CASE: BORGÅ OP-DISPONENTCENTRAL

Borgå OK-Disponentcentral har cirka 1 200 Verto-bostäder som de förvaltar. Företagen har en lång gemensam historia. Orsaken är det enkla faktum att Johan Nyholms och hans personals erfarenheter av Vertos mätsystem är mycket goda.

På några av Disponentcentralens objekt används andra tillverkares mätare. Lösningarna har varit besvikelser och Nyholm vill byta ut dem till Vertos produkter. 

- Verto är bättre än konkurrenterna, konstaterar han.

Vad är det som gör Verto bättre än andra? En orsak är Finlands ledande expertis som samlats i bolaget.

- Vår kontaktperson är Tapio Rask och han ger oss alla de svar vi behöver, berättar Nyholm om sina erfarenheter.

På Borgå OP-Disponentcentral sköter fastighetssekreterarna faktureringen. VD Nyholm berättar utifrån de diskussioner han fört med dem att fjärravläsningen av Verto-vattenmätningssystemet har förenklat det dagliga arbetet avsevärt. 

- Det går enkelt att få ut fakturorna, systemet stöder vårt arbete och vi sparar tid.