Vattenförbrukningen spelar roll

DEN FJÄRRAVLÄSTA VERTO-VATTENMÄTAREN ÄR PÅLITLIG OCH LÄTTANVÄND

Verto är med över 30 års erfarenhet Finlands ledande tillverkare av bostadsspecifika vattenmätningssystem. Mätresultatet är pålitligt, mätarställningen kan fjärravläsas och systemet är lättanvänt.

Den typiska vattenförbrukningen i Finland är 90–270 liter per dygn per invånare*. Genomsnittsförbrukningen i Verto-hem minskar med 30 %, men också därefter förbrukar vissa mer, andra mindre. Mätresultatets noggrannhet är viktigt för såväl konsumenten som faktureraren.

VertoLive är ett överlägset intelligent användargränssnitt för exakt, bostadsspecifik uppföljning av vattenförbrukningen. Det fungerar i webbläsaren, utan några separata program, och det överför automatiskt data till en molntjänst.

VertoLive är framför allt smidigt. Bostadsenheterna skickar automatiskt data varje dag. Du kan följa med bolags- och bostadsspecifika data på en plats, med ett användarnamn. Förbrukningsuppgifterna kan du enkelt exportera från VertoLive direkt till faktureringen. Verto sparar på naturen, tiden och besväret.

*motiva.fi

  

 

Det går enkelt att få ut fakturorna, systemet stöder vårt arbete och vi sparar tid.

-Johan Nyholm, Borgå OP-Disponentcentral

CASE: BORGÅ OP-DISPONENTCENTRAL

Borgå OK-Disponentcentral har cirka 1 200 Verto-bostäder som de förvaltar. Företagen har en lång gemensam historia. Orsaken är det enkla faktum att Johan Nyholms och hans personals erfarenheter av Vertos mätsystem är mycket goda.

På några av Disponentcentralens objekt används andra tillverkares mätare. Lösningarna har varit besvikelser och Nyholm vill byta ut dem till Vertos produkter. 

- Verto är bättre än konkurrenterna, konstaterar han.

Vad är det som gör Verto bättre än andra? En orsak är Finlands ledande expertis som samlats i bolaget.

- Vår kontaktperson är Tapio Rask och han ger oss alla de svar vi behöver, berättar Nyholm om sina erfarenheter.

På Borgå OP-Disponentcentral sköter fastighetssekreterarna faktureringen. VD Nyholm berättar utifrån de diskussioner han fört med dem att fjärravläsningen av Verto-vattenmätningssystemet har förenklat det dagliga arbetet avsevärt. 

- Det går enkelt att få ut fakturorna, systemet stöder vårt arbete och vi sparar tid.