Vattenförbrukningen spelar roll

VÄLJ VERTO – GÖR VALET AV MÄTSYSTEM TILL EN SEGER FÖR DIG OCH MILJÖN

Verto är Finlands ledande tillverkare av bostadsspecifika vattenmätningssystem. Med våra 30 år av erfarenhet har vår kompetens och våra produkter utvecklats till de bästa på marknaden. Vår popularitet baseras på systemets enkelhet samt pålitliga mätresultat. Våra produkter är överlägsna beträffande intelligens, men också hållbarhet.


Verto-vattenmätningssystemets livscykelkostnader är avsevärt lägre än hos konkurrenterna.

Verto-flödesgivaren har endast en rörlig del. I motsats till vissa fjärravlästa system behöver Verto-systemet inga batterier för att fungera. Därför har Verto-systemet ett långt serviceintervall, som beror på den använda vattenmängden, inte tiden.

Serviceintervallet för en flödesgivare är en miljon liter, så med en genomsnittlig förbrukning motsvarar det 15 år. Givarna servas per bostad och efter behov. Som längst är serviceintervallet 30 år. Man behöver inte heller känna någon press för att följa upp serviceintervallet, eftersom Verto-systemet separat anger givare som behöver service.


Vattnets andel av uppvärmningsenergin och dess kostnader i ett modernt höghus är minst 40 %. I Verto-hemmen minskar vattenförbrukningen i genomsnitt med en tredjedel. Detta gynnar alla: en grön bostad är i dag en viktig konkurrensfördel. När kunden vinner kan samma inbesparing direkt ses i fastighetens avkastning.

Bostadsspecifik vattenmätning är den lönsammaste energiinvesteringen

Återbetalningstiden för ökad värmeisolering i byggnader beräknas vara 10–20 år. Återbetalningstiden för förbättrade fönster är 5–10 år.

Eftersom vatten är dyrt är den lönsammaste energiinvesteringen att spara vatten. Återbetalningstiden för Verto-systemet är i genomsnitt på 2–3 år, inklusive installationen.

Investeringens kostnadseffekt av engångskaraktär är i genomsnitt cirka 6 euro per byggnadskvadratmeter.


Fördelning av boendekostnaderna i höghus
  Uppvärmning av byggnaden (31%)  
  Byggnadens fastighetsskatt (8%)
  Tomtens fastighetsskatt (9%)
  Avfallshantering (7%)
  Fastighetens el (8%)
  Vatten och avlopp (22%)
  Uppvärmning av vatten (15%)
Vatten och uppvärmning av vatten totalt cirka 37 %