Vattenförbrukningen spelar roll

Individuell vattenmätning (IMD)

Verto-vattenmätningssystem - marknadens förmånligaste livscykelkostnad

I moderna våningshus går nästan hälften av energin till vattenuppvärmning. Individell Verto-vattenmätningen som visas i realtid minskar vattenkonsumtionen med en tredjedel, som i sin tur minskar fastighetens energikostnad med en tiondel.

Verto-vattenmätningssystemet är en lönsam energiinvestering. Tilläggsisoleringar i byggnader är återbetalade inom loppet av tio till tjugo år, medan en uppgradering av fönster tar fem till tio år innan de är återbetalade. Verto-vattenmätningssystemet börjar generera avkastning på investerat kapital i genomsnitt efter två år.

  • Marknadens lägsta livscykelkostnad.
  • Bostadsdisplay med visning i realtid minskar konsumtionen med en tredjedel.
  • Fastighetens energikostnad minskar med en tiondel.
  • Individuell mätning och debitering av vatten (IMD) höjer hyresintäkterna.
  • Elimineringen av en fast vattenavgift förbättrar hyrornas konkurrenskraft.
  • Verto-vattenmätningssystemet är en lönsam energiinvestering.

 Verto är en miljöåtgärd som genererar vinst. Vill du veta mer? Kontakta oss!

 

Individuell vattenmätning (IMD) är den lönsammaste energiinvesteringen

Återbetalningstid för

  • ökad värmeisolering: 10–20 år
  • förbättrade fönster: 5–10 år
  • Verto-vattenmätningssystem: 2–3 år, inklusive installationen

Investeringens kostnadseffekt av engångskaraktär är i genomsnitt cirka 6 euro per byggnadskvadratmeter.


Fördelning av boendekostnaderna i höghus
  Uppvärmning av byggnaden (31%)  
  Byggnadens fastighetsskatt (8%)
  Tomtens fastighetsskatt (9%)
  Avfallshantering (7%)
  Fastighetens el (8%)
  Vatten och avlopp (22%)
  Uppvärmning av vatten (15%)
Vatten och uppvärmning av vatten totalt cirka 37 %