Vattenförbrukningen spelar roll

Individuell vattenmätning (IMD)

VERTO-VATTENMÄTARE GENERER VINST

Visste du att varmvatten är en värdefull tillgång? Med energin som går åt till en tio minuters dusch kan ett kylskåp hålla kylan i tre veckors tid. Verto-vattenmätarens precisa konsumtionsdata i realtid genererar reda pengar till ditt konto: när de egna valen konkretiseras i form av siffror, är det lättare att ändra sina vanor. Tack vare sin aktualitet minskar vattenkonsumtionen i Verto-hem med så mycket som en tredjedel. Systemets livscykelkostnad är den lägsta på marknaden och investeringen börjar generera vinst redan efter ett par år.

Hälften av energikostnaden för ett modernt våningshus går till uppvärmning av vatten. Verto-vattenmätningssystemets ekonomiska nytta är alltså dubbel och dess miljöpåverkan betydande.

  • Verto-vattenmätarens konsumtionsdata visas i realtid och är exakta.
  • Individuell mätning och debitering av vatten (IMD) innebär att du bara betalar för det vatten som du har använt.
  • Du kan följa upp konsumtionen via bostadsdisplayen eller VertoMobile-appen.
  • Verto är rättvis: du betalar endast för det du konsumerar.
  • Systemet och enheterna är formgivna och tillverkade i Finland.
  • Vår kundnöjdhet får toppbetyg år efter år.

Kommer ditt bostadsbolag att genomföra ett stambyte eller önskar du av annan orsak mer information?

Vi hälper dig gärna, kontakta oss!

I år har invånarna i Verto-hemmen minskat sina vattenavgifter med

1 309 652

euro

Kalkylen baseras på Motivas förbrukningsdata.

VET DU HUR MYCKET ENERGI DU FÅR FÖR EN EURO?

Kylskåp

500

timmar
Led-lampa (5W)

200

timmar
Television

170

timmar
Dator

75

timmar
Blockvärmare

25

timmar
Bastuaggregat

120

timmar
Dusch

10

minuter