Vattenförbrukningen spelar roll

VERTO-VATTENMÄTNINGSSYSTEMET – TEKNISK SUPPORT, KONSTRUKTIONSSTÖD OCH ETT PÅLITLIGT SLUTRESULTAT

Verto är med över 30 års erfarenhet Finlands ledande tillverkare av bostadsspecifika vattenmätningssystem. Tekniken, intelligensen och tillförlitligheten hos våra produkter är överlägsna.

Verto-vattenmätningssystemet har konstruerats med tanke på slutanvändaren och är mycket lättanvänt i alla avseenden: konstruktion, installation, fjärravläsning och service sker alla enkelt och pålitligt. Vid eventuella problem är vår tjänstvilliga och kompetenta tekniska support alltid redo att hjälpa. Vi erbjuder även hjälp för konstruktörer.

Vattnets andel av uppvärmningsenergin och dess kostnader i ett modernt höghus är minst 40 %*. I Verto-hemmen minskar vattenförbrukningen i genomsnitt med en tredjedel, vilket gynnar invånarna, ägarna och miljön. Vattenförbrukningen spelar roll – liksom det, vilket mätningssystem du väljer!

*motiva.fi