TALOYHTIÖ SUOSITTELEE!

HUSBOLAGETS STYRELSEORDFÖRANDE KAARLO SELL, AS OY MECHELIN

 

Verto är en leverantör som jag gärna rekommenderar. Finländsk och vill dessutom utveckla nya lösningar.

-Kaarlo Sell, as Oy Mechelin

Invånarna i Kaarlo Sells husbolag har redan i flera år betalat för sitt varmvatten utifrån förbrukningen. När det var dags för rörrenoveringen var det en naturlig utveckling att börja fakturera alla hushåll för förbrukat kallvatten och varmvatten.

Kaarlo Sell är ordförande för as Oy Mechelin och var den som ledde renoveringsprojektet från husbolagets sida. Han satte sig ordentligt in i olika vattenmätningssystem: han läste, undersökte och jämförde.

- Det finländska ursprunget och kundbetjäningen vann, beskriver Sell sina viktigaste urvalskriterier.

Det att systemet är finsk var dock inte i sig en tillräcklig grund. Kaarlo Sell utförde sitt arbete så omsorgsfullt att han lät installera Verto-vattenmätare i sin egen bostad på prov. Apparaten och systemet övertygade honom och därmed var beslutet klart – och det har man inte behövt ångra.

- I stora husbolag finns det många hyresgäster. Med hjälp av en mätarställning som kan fjärravläsas i realtid är det inga problem när invånaren byts och alla klagomål har upphört, anger Sell som ett exempel på de många fördelarna med Verto-systemet.

Utöver tekniken är Kaarlo Sell nöjd med den betjäning han fått.

- Tapio Rask på Verto har alltid noga satt sig in i våra förhållanden på ett sakkunnigt sätt. Problemsituationer har skötts enkelt, beskriver han sina erfarenheter.

Vid sidan av det förflutna är Kaarlo nöjd med att Verto också blickar framåt.

- Verto är en leverantör som jag gärna rekommenderar. Finländsk, och utvecklar dessutom nya lösningar, summerar har och nämner särskilt den kommande VertoLive-mobiltjänsten.