Urakoitsija suosittelee!

EERO VUOHELAINEN, TAMPEREEN PUTKIASENNUS OY

 

Vertos system har tagits så mycket längre än konkurrenternas. Hela paketet är helt enkelt i skick.

-Eero Vuohelainen, Tampereen Putkiasennus Oy

Tampereen Putkiasennus ägare Eero Vuohelainen har använt Verto-vattenmätningssystemet i tiotals arbetsprojekt. Som bäst väntar två projekt på ibruktagningskontroll.

Han har vid sidan av Verto också provat på konkurrerande system, men han säger att det alltid blir problem med dem särskilt på grund av de begränsade installationssätten. Dessutom är avläsningen från mekaniska mätare alltid inexakt.

- Vertos system har tagits så mycket längre än konkurrenternas. Hela paketet är helt enkelt i skick, säger Vuohelainen.

Fjärravläsningen gör det möjligt att installera mätaren på en plats där man inte kommer åt att avläsa den. Invånarna får emellertid, om de så vill, en display i hemmet, där de kan följa med sin förbrukning. Eero Vuohelainen säger att verto är såväl installations- som användarvänlig.

- På alla objekt har vattenförbrukningen minstkat efter att vi har installerat Verto-mätare där.