Det är enkelt att spara vatten!

Sex tips för smart vattenanvändning

Med hjälp av ett bostadsspecifikt vattenmätningssystem är det enkelt att följa upp den egna vattenanvändningen. När du direkt kan se din egen eller familjens förbrukning, är det också enkelt att spara vatten. Och eftersom du betalar för vattnet baserat på din egen förbrukning, kan du genast se nyttan av vattenbesparingen i plånboken.

För många kommer storleken på den egna vattenförbrukningen som en överraskning när man övergått till bostadsspecifika vattenmätare. ”Det kan inte stämma” är en vanlig kommentar som fastighetsförvaltaren får svara på efter de första fakturorna.

Med hjälp av följande tips är det enklare att förstå vad den egna vattenförbrukningen består av och hur du enkelt kan påverka den med enkla knep.


1. Duscha smart för att spara

I duschen är tid pengar.

Duschen är hemmets största vatten- och energiförbrukare. Enligt dagens normer är duschens flöde 12 liter per minut. En tio minuters dusch förbrukar alltså 120 liter vatten, om duschen är på hela tiden. Av den mängden är cirka 60 % varmvatten.

När du duschar lönar det sig alltså att inte låta vattnet rinna i onödan. Enkelt kan du göra detta genom att stänga kranen när du tvålar in dig. Överlag lönar det sig att hålla duschturerna så korta som möjligt. På detta sätt klarar du av att duscha med en relativt liten vattenmängd.

Hurdan dusch har du?

Typen av och skicket på duscharmaturen spelar en stor roll för vattenförbrukningen. Enligt dagens normer ska duschens flöde vara det ovan angivna 12 liter per minut. Vattenbesparande modeller har ett flöde som är bara 8–9 liter per minut. Gamla duschar och stora takduschar släpper enkelt igenom betydligt mer vatten, 18–20 liter i minuten.


När du badar bastu kostar vattnet mer än elen

Eftersom vi är vana att betala för el enligt förbrukningen, har många lärt sig att fästa mer vikt vid elförbrukningen än vid vattenförbrukningen. Därför anser man att en elbastu är en stor energiförbrukare som man värmer upp sparsamt.

Visste du att duschandet i en vanlig familj i regel kostar avsevärt mer än bastuvärmandet?

En genomsnittsfamilj med tre personer förbrukar cirka 70 000 liter varmvatten årligen. För uppvärmningen av vattnet behövs det cirka 4 000 kilowattimmar energi. Om man värmer en vanlig elbastu två gånger i veckan förbrukar det cirka 600 kWh energi om året.

Med andra ord förbrukar duschandet i en vanlig familj cirka dubbelt så mycket energi som en daglig uppvärmning av en elbastu.

2. Slösa inte vatten vid tvättstället

Precis som i duschen ska du inte ha vattnet på i onödan heller i tvättstället i badrummet. Stäng alltså kranen när:

Du tvättar tänderna
Använd vatten endast för att skölja munnen och borsten. Bäst är det om du använder en mugg istället för rinnande vatten.

Tvättar händerna
Stäng kranen medan du tvålar in händerna. Använd vatten endast för att skölja händerna i början och slutet.

Rakar dig med hyvel
Åter en gång – stäng kranen när du inte behöver vatten. Vattnet behövs endast för att tvätta ansiktet och skölja rakhyveln.

3. En ny toalettstol är vattensnål

Det är inte helt egalt hurdan toalettstol du använder

Genomsnittsfinländaren går på toa 5–7 gånger om dagen och wc-spolningarna förbrukar i genomsnitt 20 000 liter vatten per person per år. I praktiken går cirka en fjärdedel av det vatten vi finländare använder ner i toan. Det är alltså inte helt egalt hurdan toalettstol du använder.

En vanlig wc-stol med en knapp förbrukar cirka 6 liter vatten vid varje spolning. Wc-stolar av gammal typ från 70-talet förbrukar 9 liter vatten per dragning. De nyaste sparmodellerna med två knappar använder 4 liter för större spolning och 2 liter för den mindre spolningen.

En ny wc-stol förbrukar alltså i bästa fall endast en fjärdedel vatten jämfört med den ursprungliga stolen i ett höghus som byggts på 70-talet. Det lönar sig alltså att byta ut de gamla stolarna, och att spola efter behov, om det finns en modern wc-stol i toaletten.

4. Maskindisk sparar vatten och energi

Diskning för hand förbrukar 50–150 liter vatten.

De nyaste diskmaskinerna i A-klass förbrukar på en diskning cirka 10–12 liter vatten. Med sparprogram kan förbrukningen rentav bli under tio liter per gång. En diskning förbrukar cirka 1 kilowattimme el (dvs. lika mycket som 2,5 minuters duschar för uppvärmningen av varmvattnet). En aningen äldre diskmaskin använder 15–20 liter vatten per gång.

Enligt Työtehoseuras undersökning förbrukar diskning av samma mängd kärl 50–150 liter vatten beroende på hur man diskar. Det värsta möjliga sättet är att både tvätta och skölja kärlen med rinnande vatten.

Till och med en sparsam handdiskare förbrukar alltså cirka fem gånger mer vatten än en modern diskmaskin. Och användningen av varmvatten förbrukar också mer energi än när man diskar i maskin.

Maskindisk är alltså avsevärt mer ekonomiskt än att diska för hand, även med en lite äldre diskmaskin.

Vad kostar det att diska?

Diskmaskin: Handdisk:
El/gång: 12 c Vatten (40–140 l): 10–38 c
Vatten/gång (12 l): 3 c Uppvärmning av vatten: 18–65 c
Totalt: 15 c Totalt: 28–103 c

Källa: Työtehoseura

5. Tvätta effektivare med en ny maskin

När du tvättar går det mer pengar till vatten än el

Nya tvättmaskiner i A-klass förbrukar cirka 60 liter vatten per gång. Gamla maskiner, t.ex. från 80-talet, använder över den dubbla mängden per gång, cirka 130 liter. Det är en betydande skillnad också i energiförbrukningen mellan gamla och nya maskiner. Nya maskiner förbrukar en dryg kilowattimme energi per gång, och de gamla förbrukar cirka 50 % mer.

Välj tvättmaskin utifrån ditt behov, så att du inte behöver tvätta halvfulla maskiner.

Även om tvättmaskinen endast använder kallvatten, går det mer pengar till vatten än el vid tvätt. Med en ny maskin kostar elen för en gång cirka 10 cent och vattnet 16 cent.

6. Låt reparera läckor genast!

Reagera genast om wc-stolen läcker

Ett läckage som kan verka litet och harmlöst i en kran eller wc-stol kan fort bli mycket dyrt. Ett läckage stort som en sytråd till exempel i en kran spiller cirka 30 000 liter vatten om året.

En ständigt läckande wc-stol kan släppa igenom vatten för 200 euro i veckan, så på årsnivå kostar det alltså 10 000 euro extra!

Därför ska man reagera genast på droppande kranar eller rinnande wc-stolar och meddela fastighetsförvaltaren eller servicebolaget om dem. Kom också ihåg att det är invånaren som betalar priset för en läckande kran, inte husbolaget.


Verto larmar vid läckage

Verto-systemet hjälper dig att upptäcka läckage. Verto-systemet har ett läckagelarm, som larmar om det under en tillräckligt lång tid avkänner en fortlöpande förbrukning i en viss bostad.