Vad kostar vatten?

Finländarna förbrukar i genomsnitt 155 liter per dag

Finländarna använder i genomsnitt 155 liter per dag. De största vattenförbrukarna är de som bor i höghus och radhus. Av det använda vattnet är två tredjedelar i genomsnitt kallvatten och en tredjedel varmt. Varmvatten kostar i genomsnitt mer än två gånger mer än kallvatten.

Rekommenderade priser för vattenfaktureringen i Finlands största städer i rad- och höghus.

 Stad Kallvatten €/m3 * Varmvatten €/m3 ** Energi €/MWh
Esbo 3,53 8,57 86,98
Helsingfors 3,53 7,29 64,87
Hyvinge 4,77 9,02 73,24
Tavastehus 3,92 8,80 84,15
Joensuu 4,28 8,97 80,82
Jyväskylä 5,53 10,13 79,37
Träskända 3,99 9,12 88,53
Karleby 3,81 6,93 53,86
Kotka 4,32 8,93 79,54
Kuopio 4,31 8,64 74,57
Lahtis 3,78 8,29 77,78
Villmanstrand 4,53 9,49 85,59
Lojo 3,27 8,10 83,25
S:t Michel (+Kristina) 4,73 8,97 73,04
Nurmijärvi 4,6 9,26 80,31
Uleåborg 3,72 7,04 57,16
Björneborg 4,15 8,81 80,36
Borgå 3,66 8,11 76,64
Rovaniemi 5,37 9,76 75,72
Seinäjoki 4,1 7,72 62,41
Tammerfors 3,55 8,43 84,17
Åbo 3,97 9,06 87,77
Vasa 4,07 7,60 60,85
Vanda 3,53 8,27 81,78
Medeltal för hela landet 4,48 9,45 85,63

*) Källa: Vattenverksföreningen VVY 2014. Vertailuhinta kerrostaloissa
**) Priset på varmvatten har beräknats utifrån Finsk Energiindustri rf:s fjärrvärmestatistik (2015) samt den energi som behövs för att värma upp vattnet (55 °C).

I Finland kostar varmvatten i genomsnitt mer än två gånger mer än kallvatten.