Vattenförbrukningen spelar roll

Päivitetty viimeksi 15.1.2019

Individuell mätning och debitering av vatten (IMD)

FAQ - vanliga frågor

Vi har delat upp de vanligaste frågorna i sju delar. 1. Verto-systemet, vattenmätarna och vattenkonsumtionen 2. Kostnader och erbjudanden 3. VertoLive 4. VertoMobile 5. Teknologin 6. Läckagelarm och felsituationer 7. Möjlighet till mer information

Om du inte hittar svaret du letar efter i den här artikeln, ber vi dig kontakta oss, så hjälper vi dig! 


1. Verto-systemet, individuell vattenmätning och vattenkonsumtionen

Varför ska man spara vatten i Sverige?

De främsta orsakerna är: de begränsade vattenresurserna i Sverige och energibesparingarna. Varmvatten är en verklig energibov. En tio minuters dusch kostar 10 kronor, medan kylskåpet hålls kylt för samma summa i tre veckors tid.

Vattenkonsumtionen i Verto-hushållen minskar med en tredjedel efter påbörjad mätning. Anledningen är enkel: när vardagliga val konkretiseras med hjälp av siffror, är det enkelt att ändra sina egna vanor.


Vad betyder IMD?

IMD står för Individuell mätning och debitering av vatten (IMD). Fördelerna är många:

  • Det är ekonomiskt - du kan styra över dina kostnader då du endast betalar för det du använder.
  • Det är rättvist. Var och en betalar för sin egen förbrukning.
  • Det är miljösmart. Individuell mätning och debitering av vatten (IMD) minskar energianvändningen.

Vad är viktigast då man skaffar vattenmätare och ett vattenmätningssystem?

Vattenmätningssystemet är en stor investering, så det lönar sig att tänka igenom valet av system – effekterna är märkbara för bostadsbolaget och i de boendes ekonomi under flera år, antingen som ytterligare kostnader eller som en lönsam energiinvestering. Livscykelkostnaden indikerar investeringens faktiska lönsamhet.


Är Verto-vattenmätarens avläsningsresultat tillförlitligt?

Verto-vattenmätarna är betydligt noggrannare än vad som krävs. Våra vattenmätare behåller sin avläsningsnoggrannhet under hela sin livscykel. Flödessensorns serviceintervall är en miljon liter dvs i genomsnitt en gång var 15:e år.

Vattenmätarna omfattas av mätstabilitetslagstiftningen. Det kan dessutom vara en bra idé att den boende själv följer upp konsumtionen. Om du misstänker att mätarens avläsning är inkorrekt, kan du kontrollera den genom att tappa upp 10‒20 liter vatten och jämföra förbrukningen med mätarens avläsning.


Varför är min vattenkonsumtion större än min grannes?

Vattenkonsumtionsvanorna påverkar storleken på vattenkonsumtionen mer än till exempel bostadsorten eller lägenhetens storlek. I Sverige är den genomsnittliga vattenkonsumtionen 160 l/dag/person. Att spara vatten är enkelt, läs mer här!


2. KOSTNADER OCH ERBJUDANDEN

Vad kostar Verto-vattenmätningssystemet?

Priset på Verto-vattenmätningssystemet beror på antalet bostäder, gemensamma utrymmen och affärslokaler. Bostadsbolagen får direkt från den lokala VVS-entreprenören ett erbjudande som inkluderar installationen. VVS-entreprenörer och grossister kan kontakta vår kundservice här.


Hur gör jag när jag behöver en offert?

Offertförfrågningar och beställningar kan skickas till vår kundservice här.

För att så snabbt som möjligt få en offert behöver du informera oss om följande:

  • Antal bostäder
  • Antal affärslokaler
  • Antal sensorer per lägenhet
  • Objektets namn och adress

Varför är inte priset på bostadsdisplayen med i offerten?

Enligt mätinstrumentdirektivet är bostadsdisplayer obligatoriska, så de ingår kostnadsfritt i Verto-leveranserna. 


Vilka är Verto-vattenmätningssystemets driftskostnader?

Driftskostnader finns endast för GSM-abonnemanget som krävs för fjärravläsningsenheten. Verto-vattenmätningssystemet täcker allt: både VertoLive och VertoMobile är kostnadsfria tjänster.


3. VERTOLIVE

Vad är VertoLive?

VertoLive är ett webbläsarbaserat användargränssnitt för Verto-vattenmätningssystemet, som med en inloggning ger vicevärden/fastighetsskötaren möjlighet att övervaka bostadsbolagets och lägenheternas vattenkonsumtionsdata, oavsett plats. Konsumtionsdata uppdateras i realtid till molnet och överförs automatiskt till faktureringsprogrammet. Det är möjligt att kontrollera data i efterhand.

VertoLive larmar i händelse av defekta vattenmätare och vattenläckage direkt till ditt serviceföretag.


Vem kan få tillgång till VertoLive-koder?

VertoLive-koder kan tas fram till bostadsbolagets vicevärd/fastighetsskötare, styrelsens ordförande och servicepersonalen. VertoLive-koder fås genom att kontakta vår kundservice.


Hur loggar jag in till VertoLive första gången?

Du måste aktivera din kod för att kunna använda tjänsten. Efter att ha kontaktat vår kundservice via kontaktblankett eller +358 10 734 0700, får du aktiverings- och inloggningsinstruktioner till din e-post. Observera att det rekommenderas att du ändrar ditt lösenord när du har loggat in till VertoLive för första gången.


Vad betyder objektets fastighetsbeteckning som anges i VertoLive?

Fastighetsbeteckningen som anges i VertoLive avser koden som vicevärden/fastighetsskötaren har i sitt faktureringsprogram. Fastighetsbeteckningen ska vara densamma i både VertoLive och faktureringsprogrammet, så att konsumtionsuppgifterna överförs korrekt till vicevärdens/fastighetsskötarens faktureringsprogram.


Varför har vicevärden/fastighetsskötaren inte tillgång till objektets uppgifter, trots att han har koder till VertoLive?

Vicevärden/fastighetsskötaren har endast tillgång till konsumtionsavläsningarna för de egna objekten. Objektet blir synligt då det har publicerats i VertoLive. Publiceringen av ett objekt i VertoLive kräver ett fungerande M2M-abonnemang. Mottagningskontrollen ska vara utförd innan publicering. Modemet ska startas om efter att SIM-kortet installerats.


Hur exporteras en överföringsfil för fakturering?

VertoLive tillhandahåller färdiga överföringsfiler för de åtta vanligaste fastighetshanteringssystemen. De finns tillgängliga för nedladdning under fliken ”Rapporter”. Nedladdningssystemen för de olika fastighetshanteringssystemen varierar, så kontakta vår kundservice om du behöver mer information.


Har den boende möjlighet att själv följa upp sin vattenkonsumtion?

Ja! Varje Verto-hushåll har en egen bostadsdisplay.

Den aktiva displayen ger också de boende möjlighet att använda sig av VertoMobile-vattenbesparingsapplikationen. Appen kan laddas ned i appbutikerna Google Play eller App Store. VertoMobile är kostnadsfri.


4. VERTOMOBILE

Vad är VertoMobile-vattenbesparingsappen och för vem är den avsedd?

VertoMobile är en vattenbesparingsapp för boende i bostadsbolag, och fungerar tillsammans med Verto-bostadsdisplayen. Tack vare VertoMobile kan den boende följa upp vattenkonsumtionen i sin lägenhet via sin smarta enhet. VertoMobile läser dagligen av lägenhetens vattenkonsumtion.


Hur får jag tillgång till VertoMobile?

Ditt bostadsbolag måste ha fjärravläsning. Detta kan din vicevärd/fastighetsskötare ge information om.

  • Ladda ned appen från Google Play- eller App Store.
  • Välj vyn VertoMobile på din bostadsdisplay.
  • Bostadsdisplayen visar en PIN-kod, med vilken man loggar in i den smarta enhetens VertoMobile-app.

 5. TEKNOLOGIN

Vad är mätinstrumentdirektivet (MID) och vad innebär det vad gäller vattenmätare?                        

Förkortningen MID står för ”Measuring Instrument Directive”, dvs mätinstrumentdirektivet. Direktivet anger minikraven påegenskaperna hos mätinstrumenten. Det föreskriver också att den boende ska kunna följa upp sina konsumtionsdata utan verktyg. Installationen av Verto-vattenmätare uppfyller alltid föreskrifterna.


Är Verto-vattenmätningssystemet trådlöst?

För bostadsenheter är elförsörjningen 230 V, dvs data överförs från bostadsenheten till insamlingsenheten via fastighetens elnät.


Vilken typ av GSM-abonnemang kräver fjärravläsningsenheten?

Abonnemanget bör vara ett M2M-abonnemang med data- och SMS-paket. Dessutom måste PIN-kodkontrollen vara bortkopplad. Vi skaffar dig gärna abonnemanget genom fullmakt.


Vad har Verto-vattenmätningssystemet för garantier?

Garantiperioden för Verto-vattenmätningssystemet är fem år. Garantin träder i kraft efter godkänd driftsinspektion – vår kostnadsfria tjänst, som gör att boende och fastighetsägare alltid kan känna sig säkra på att installationen har utförts korrekt.


Vem ansvarar för mottagningskontrollen?

Enligt lag omfattas tillverkarens ansvar endast av att se till att mätaren uppfyller kraven före idrifttagning och att installationsanvisningarna är korrekta. Vi erbjuder våra kunder en kostnadsfri mottagningskontroll. Det är VVS-entreprenörens ansvar att beställa den av Vercon Oy.

Vi utarbetar ett protokoll för mottagningskontrollen, som vi skickar till entreprenören. Verto-vattenmätningssystemets femårsgaranti träder i kraft efter godkänd mottagningskontroll.


Hur skiljer sig vattenmätningsmodulerna 2 och 4 från varandra?

Modul 2 inkluderar två flödessensorer samt en bostadsenhet och -display per bostad.

Modul 4 inkluderar fyra flödessensorer samt en bostadsenhet och -display per bostad.


Hur många lägenheter kan en insamlingsenhet hantera?

En insamlingsenhet kan hantera högst 300 lägenheter.


Vad är det maximala avståndet till mätpunkten längst bort då flera byggnader är anslutna till samma insamlingsenhet?

Det maximala avståndet är 200‒400 meter beroende på till exempel kablage och antalet mätpunkter. Byggnaderna ska också vara elektroniskt anslutna för att kunna överföra data till en gemensam insamlingsenhet. Om du behöver kan du ladda ner mer information från vår materialbank.


Hur kvitteras elavbrott i insamlingsenheten?

För att kvittera en anmälan om elavbrott i insamlingsenheten öppnar man menyn ”Elavbrott” och trycker sedan samtidigt på nedåtpil- och Esc-knapparna. Avsluta med att trycka på OK för att bekräfta.


6. LÄCKAGELARM OCH FELSITUATIONER

Har Verto-vattenmätningssystemet läckagelarm?

Ja, vårt system larmar alltid vid över fyra timmars kontinuerlig vattenkonsumtion. Vi kan styra larmmeddelandena direkt till serviceföretaget. Larmmeddelandet inkluderar lägenhetens nummer samt huruvida läckaget gäller varmt eller kallt vatten.

Läckagelarmet är en av funktionerna i Verto-vattenmätningssystemet och är kostnadsfri.


Varför bör telefonnummer eller e-postadress anges ihop med Vertos larm på GSM-abonnemangets fullmakt?

Verto-vattenmätningssystemet har ett inbyggt läckagelarm, som reagerar på kontinuerlig vattenkonsumtion i över fyra timmar. Larmet kan också styras till e-posten, men vi rekommenderar att du anger ett telefonnummer.


Hur ofta bör Verto-vattenmätningssystemet underhållas?

Vårt system meddelar när enskilda mätare behöver få underhåll. Vid köp av ett vattenmätningssystem lönar det sig att kontrollera om underhållet av vattenmätarna kan skötas genom att enskilda delar byts ut eller om mätarna regelbundet måste bytas ut helt och hållet.

Verto-vattenmätarens serviceintervall för flödessensorn är en miljon liter dvs i genomsnitt en gång var 15:e år.


7. MÖJLIGHET TILL MER INFORMATION

Vem kan jag kontakta om tekniska frågor och underhåll?

Vårt tekniska expertteam besvarar brådskande serviceförfrågningar på telefon +358 10 734 0700. Du kan också använda dig av kontaktformuläret, och kontaktinformation för alla Verto-anställda hittar du här.


Vem kan jag rådfråga eller få mer information av angående Verto-vattenmätningssystemet?

Vår kundservice guidar dig i frågor som rör Verto-vattenmätningssystemet. Använd dig av kontaktformuläret eller chatten längst ner på sidan.

Om du inte hittade svaret du letade efter, hjälper vi dig gärna!