Investeringskalkylator

Bostadsspecifik vattenmätning är den lönsammaste energiinvesteringen

Återbetalningstiden för ökad värmeisolering i byggnader beräknas vara 10–20 år. Återbetalningstiden för förbättrade fönster är 5–10 år.

Eftersom vatten är dyrt är den lönsammaste energiinvesteringen att spara vatten. Återbetalningstiden för Verto-systemet är i genomsnitt på 3–5 år, med beaktande av installationen.

Investeringens kostnadseffekt av engångskaraktär är i genomsnitt cirka 6 euro per byggnadskvadratmeter.

Enligt Motiva sänker bostadsspecifika vattenmätare vattenförbrukningen i husbolag med i genomsnitt 15–20 %. I Verto-hemmen minskar vattenförbrukningen emellertid i genomsnitt med 30 %.


Räkna ut återbetalningstiden i ditt husbolag med investeringskalkylatorn.

 

Investeringskalkylator

Kan inte beräknas. Kontrollera de uppgifter du angett.

Resultat:

Vattenavgiften borde vara angiven för den nuvarande vattenförbrukningen - € / pers., mån.
Sparpotential (varav varmvattnets andel ca 40 %) - liter
Besparing totalt -

=> Återbetalningstid för Verto-systemet - år

I beräkningen har det antagits att varje bostad har två flödesgivare. Som investeringskostnad har vi beaktat anskaffningen av mätarna samt installationskostnader i samband med renovering.