Systembeskrivning

VERTO-SYSTEMETS DELAR

Verto-vattenmätningssystemet består av bostads- och fastighetsspecifika moduler.


I bostaden

I varje bostad installeras bostadsspecifika flödesgivare, bostadsenheter och bostadsdisplayer.

Med den bostadsspecifika displayen kan invånaren själv följa med förbrukningen av varm- och kallvatten i sin bostad. Bostadsdisplayen kan installeras t.ex. i tamburen, där invånarna enkelt kan läsa av den.

Bostadsenheterna minskar vattenförbrukningen och skickar förbrukningsdata till insamlingsenheten via elnätet i huset.


I fastigheten

I fastighetens huvudelcentral installeras en husbolagsspecifik insamlings- och fjärravläsningsenhet.

Alla förbrukningsdata kan avläsas via insamlingsenheten. Systemet kan fjärravläsas över GSM-nätet eller med en fast IP-adress till det webbläsarbaserade VertoLive-
systemet.


Mätarplacering

Vid planering av var mätarna ska placeras eftersträvar man att vattnet kommer in i bostaden via en ledning, vilket betyder att man för varje bostad behöver en mätare för varmvatten och en för kallvatten.

Eftersom varmvattencirkulationen upphör före varmvattenmätaren, ska rörledningarna dimensioneras så att avståndet från mätaren till vattenarmaturen är så kort som möjligt. Enligt byggbestämmelserna borde väntetiden för varmvatten vara högst 10 sekunder.

MODUL 2

(Standardkoppling)

1 x varmvatten

1 x kallvatten

MODUL 3

2 x varmvatten

1 x kallvatten

MODUL 4

2 x varmvatten

2 x kallvatten