Tekniska data för utrustningen

Reformerad bostadsdisplay EVN230 och VertoMobile

VVS-NR: 44 669 12

Förbrukningssiffror för kallt och varmt tappvatten

Mått: 85 x 85 x 25 mm (h x b x d)

Skyddsklass: IP50

Omgivningstemperatur: 0–40 °C

Två avancerade ”TRIP-mätningar”

 • TRIP1: Nollställbar avläsning, som visar den totala förbrukningen
  • Med hjälp av egenskapen kan invånarna följa med sin totala förbrukning till exempel på en enskild dag, vecka eller månad
 • TRIP2: Nollställbar avläsning, som visar den totala förbrukningen samt den tid som gått åt då vattnet förbrukats
  • Med hjälp av egenskapen kan invånarna till exempel följa med den tid de stått i duschen och hur mycket vatten de förbrukat.

Flödesvisning

 • Med egenskapen kan man ställa in flödet till tappställena i bostaden (vy: l/min)

VertoMobile inloggningskoder

 • Invånaren kan logga in på VertoMobile-appen med den kod som fås via bostadsdisplayen

Insamlingsenhet EVS-230

VVS-NR: 44 669 11

Kapacitet: kan samla in förbrukningsdata från 300 bostadsenheter

Mått: 210 x 210 x 48 mm (h x b x d)

Skyddsklass: IP54

Matningsspänning: 230 V, egen gruppledning (10 A)

Omgivningstemperatur: 0–40 °C

Larm:

 • larmuppgifter på displayen
 • potentialfri larmkontakt
 • till GSM-telefon som sms

Läckage:

 • vattenförbrukning som fortsatt i över 4 timmar

Elektriska störningar:

 • kortslutning i givarens mätströmkrets
 • givarens mätströmkrets av
 • avsaknad matarspänning från bostadsenheten

Ingen förbrukning:

 • givaren har inte mätt någon förbrukning under ett visst tidsintervall

Tilläggsanslutningar: RS-232-anslutning för modem eller bredband.

Bostadsenhet

VVS-NR: 44 669 25

Mått: 210 x 130 x 33 mm (h x b x d)
Skyddsklass: IP55
Matningsspänning: 230 V
Omgivningstemperatur: 0–40 °C

RJ-45-kabel dras mellan displayenheten och bostadsenheten. Vid infällt montage av kabeln används JM 20-installationsrör.

Kopplingsalternativ för flödesgivare:

Modul 2 Standardkoppling
1 x varmvatten
1 x kallvatten

Modul 3
2 x varmvatten
1 x kallvatten

Modul 4
2 x varmvatten
2 x kallvatten

Bostadsenheten programmeras enligt bostadens nummer

Läs mer: Systembeskrivning »

Flödesgivare V-15M

VVS-NR 44 670 10

(Varmt och kallt tappvatten)

Installationsläge: Fritt
Nominell storlek: DN 15 (R 1/2)
Tryckklass: PN 10
Temperatur max: 70 °C
Startkänslighet: 5 dm3/h
Flöde Qn: 0,8 m3/h
Flöde Qmax: 1,6 m3/h

Mätnoggrannhet:
±1 % (50–1600 dm3/h) 
±2 % (20–50 dm3/h)

Längd: 198 mm
Diameter: 48 mm
Gänga: R 1/2