Servicetjänster

Verto-flödesgivaren har en rörlig del

Verto-flödesgivaren har endast en rörlig del. I motsats till vissa fjärravlästa system behöver Verto-systemet inga batterier för att fungera. Därför har Verto-systemet ett långt serviceintervall, som beror på den använda vattenmängden, inte tiden.

Serviceintervallet för en flödesgivare är en miljon liter, så med en genomsnittlig förbrukning motsvarar det 15 år. Givarna servas per bostad och efter behov. Som längst är serviceintervallet 30 år. Man behöver inte heller känna någon press för att följa upp serviceintervallet, eftersom Verto-systemet separat anger givare som behöver service.

Kontakter avseende service och mottagningskontroller på adressen verto@verto.fi