Aktuella uppgifter är alltid tillgängliga

VertoLive gör det enklare att administrera vattenavgifter än någonsin

VertoLive är det fjärravlästa Verto-systemets webbläsarbaserade användargränssnitt som fastighetsförvaltaren kan använda för att följa upp vattenförbrukningen i husbolagen och bostäderna från sitt eget skrivbord. VertoLive används med webbläsaren och några separata program behövs inte.

Alla uppgifter i VertoLive uppdateras automatiskt över nätet, och på förbrukningsdata kan enkelt överföras direkt från VertoLive till faktureringssystemet. Då sker avläsningen av mätarna och faktureringen snabbt och baserat på exakta och aktuella uppgifter.

I VertoLive-tjänsten kan man följa med förbrukningsdata för flera olika hus och husbolag bostadsspecifikt med samma fastighetsförvaltarkoder. Systemet larmar för läckage och andra avvikande situationer, så uppgifterna kan snabbt förmedlas till ett servicebolag.

VertoLive erbjuder unika fördelar

 

Aktuella uppgifter är alltid tillgängliga

Bostadsenheterna skickar automatiskt data varje dag till VertoLive. VertoLive kan användas överallt där man har tillgång till internet.

 

Enkel avläsning och fakturering

Exakta och aktuella förbrukningsuppgifter enkelt exporteras som överföringsfiler från VertoLive direkt till faktureringsprogrammet.

 

Centraliserad uppföljning

Flera husbolags bolags- och bostadsspecifika uppgifter finns tillgängliga på ett ställe.

 

Snabba larm

Larm om läckage och andra störningar visas direkt på displayen, bostadsspecifikt. Servicebeställningen kan förmedlas direkt till servicebolaget.

 

Smidig rapportering

Bolags- och bostadsspecifika rapporter som är enkla att redigera, för olika tidsperioder.

 

Riktad fakturering

Vattenfakturorna kan riktas exakt på rätt dag även retrospektivt, vilket är bekvämt till exempel när någon flyttar.