Aktuella uppgifter är alltid tillgängliga

VertoLive hanterar läckagelarm och vattenfakturering

VertoLive kompletterar Verto-vattenmätningssystemet. Användargränssnittet är webbläsarbaserat – du kan med en inloggning följa upp konsumtionsdata för alla dina objekt, oavsett plats. Det är också möjligt att kontrollera utförliga data i efterhand, vilket underlättar utredning av oklarheter, lokalisering av enhetsfel och fakturering t.ex. vid flytt.

VertoLive har flera användbara, automatiserade funktioner. Verto-vattenmätarens serviceintervall är en miljon liter – programmet meddelar när nivån uppnåtts. Dessutom larmar det också om läckage direkt till serviceföretaget.

VertoLive har utvecklats för att spara tid åt vicevärdar/fastighetsskötare: det överför också automatiskt vattenkonsumtionsdata direkt till faktureringssystemet.

Kontakta oss för mer information!

 

VertoLive erbjuder unika fördelar

 

Aktuella uppgifter är alltid tillgängliga

Bostadsenheterna skickar automatiskt data varje dag till VertoLive. VertoLive kan användas överallt där man har tillgång till internet.

 

Enkel avläsning och fakturering

Exakta och aktuella förbrukningsuppgifter enkelt exporteras som överföringsfiler från VertoLive direkt till faktureringsprogrammet.

 

Centraliserad uppföljning

Flera husbolags bolags- och bostadsspecifika uppgifter finns tillgängliga på ett ställe.

 

Snabba larm

Larm om läckage och andra störningar visas direkt på displayen, bostadsspecifikt. Servicebeställningen kan förmedlas direkt till servicebolaget.

 

Smidig rapportering

Bolags- och bostadsspecifika rapporter som är enkla att redigera, för olika tidsperioder.

 

Riktad fakturering

Vattenfakturorna kan riktas exakt på rätt dag även retrospektivt, vilket är bekvämt till exempel när någon flyttar.