Vertomobile - att spara vatten har aldrig varit så här enkelt

Individuell vattenmätning (IMD)

Vattenbesparningsappen skickar konsumtionsdata direkt ner i fickan

En tio minuters dusch använder lika mycket energi som ett kylskåp under tre veckors tid – vattenkonsumtionen har stor inverkan på den egna ekonomin och på vår gemensamma miljö.

Vatten- och energibesparingar handlar inte om sänkt levnadsstandard, utan om att anpassa våra vardagsrutiner. Den användarvänliga VertoMobile förmedlar konsumtionsdata direkt ner i fickan och underlättar medvetna val.

Applikationen visar dagliga mätningar av vattenkonsumtionen – avläsningen är lika noggrann som Verto-vattenmätaren. VertoMobile informerar även användaren ifall den dagliga vattenkonsumtionen överstiger genomsnittet.

Individuell mätning och debitering av vatten (IMD) är en betydande miljöåtgärd, som belönar dig med minskade energi- och vattenkostnader. Ladda ned den kostnadsfria appen och testa den!

 


Ladda ner VertoMobile-bilder som är fria att publiceras »