Vattenförbrukningen spelar roll


Omfattande och smart vattentjänst

VertoPro maximerar din produktiva arbetstid och dina hyresinkomster

VertoPro eliminerar administrationskostnaderna för individuell vattenmätning och debitering av vatten (IMD) och låter vicevärden maximera sin produktiva arbetstid. Servicemodellen är smidig och pålitlig: våra experter tar hand om mätning, utrustningens funktionalitet, systemunderhåll och kundservice. Vi besvarar de boendes frågor och hanterar respons med över trettio års erfarenhet och dokumenterad kvalitet. Hela 99,5 % av våra kunder är nöjda eller mycket nöjda med vår service. Erfarna Visma PPG ansvarar för fakturering, betalningskontroll och fordran.

VertoPro ökar också fastighetsägarens vinst. Elimineringen av fasta vattenavgifter förbättrar hyrornas konkurrenskraft samtidigt som den konsumtionsbaserade faktureringen höjer hyresintäkterna.

Installationerna av Verto-vattenmätarna har visat sig minska den genomsnittliga vattenförbrukningen med en tredjedel. Minskningen är betydande: dom 190 000 finska Verto-hem sparade ifjol 200 000 000 kr bara i vattenkostnader. Och eftersom hälften av energin i ett bostadsbolag går till uppvärmning av vatten, ses förändringen också som en betydande minskning av energikostnaden. Vattenbesparing är en lönsam miljöåtgärd!

Vill du få mer information angående dessa avgörande siffror? Kontakta oss!

 

 

Mätning och insamling av data

Verto-vattenmätningssystem fungerar i realtid, är fjärravläsbart, tillförlitligt och noggrant. Vi tar hand om insamlingen av vattenmätaravläsningar och överföringen av data till faktureringssystemet.

VertoPro Vedenmittausjärjestelmän ylläpito
 

Underhåll

Vi ser till att Verto-vattenmätningssystemet alltid är aktuellt och funktionellt. Vi hjälper dig också med gränssnittslösningar för ditt eget system.

VertoPro Vedenmittausjärjestelmän huolto
 

Service

Vi erbjuder praktisk service för individuella, bostadsspecifika vattenmätare i realtid, eftersom vårt system automatiskt informerar om fel eller servicebehov. Systemet larmar också vid vattenläckage och förebygger uppkomsten av stora skador.

VertoPro Asiakaspalvelu
 

Kundservice

Individuell mätning och debitering av vatten (IMD) kräver kundservice. Vi tar hand om alla samtal och emails: vi ger råd om vattenanvändning och hanterar de boendes respons och frågor. Du får maximera din produktiva arbetstid i lung och ro.

VertoPro Vesilaskutus
 

Fakturering och betalningskontroll

För faktureringen ansvarar vår samarbetspartner Visma PPG, som även följer upp betalningstransaktionerna och vid behov handhar indrivningen.

VertoPro Vesilaskujen perintä
 

Inkasso

Visma PPG ansvarar för ytterligare åtgärder om den boende inte betalar fakturan trots påminnelser.

 Vill du veta mer? Kontakta oss!