Tee taloyhtiösi vedenkulutuksesta energiatehokasta

Artikkelikuva 11
Artikkeli |

Lämpö, sähkö ja vesi ovat asumisen perusedellytyksiä. Asuinkiinteistön kustannuksista suurin osa syntyy käyttövedestä, käyttöveden lämmityksestä ja jätevedestä. Vedenkäyttö muodostaa keskimäärin 37 % kiinteistön energiakustannuksista. Huoneistokohtaisella vedenmittauksella ja kulutuksen mukaisella vesilaskutuksella voi taloyhtiössä saada aikaan merkittäviä säästöjä.

Vesi on taloyhtiön suurin yksittäinen kuluerä. Kokonaisuutena veteen kuluu enemmän rahaa kuin koko taloyhtiön lämmittämiseen. Yksin veden lämmitys vie noin 30 % taloyhtiön lämmitysenergiasta. Kun huomioidaan asumisen koko energiankulutus, sähkö mukaan lukien, on lämpimän veden osuus 20 % kunkin asukkaan henkilökohtaisesta energiankulutuksesta.

Koska vesi on kallista, kannattavin energiainvestointi on veden säästäminen. Vedenkulutuksen vähentämisessä kannattaa aina lähteä liikkeelle omista kulutustottumuksista ja tarpeettoman kulutuksen karsimisesta. Kiinnittämällä huomiota henkilökohtaisiin kulutustottumuksiin saadaan aikaan merkittäviä säästöjä. 

Mikäli vedensäästötavoitteet jäävät kuitenkin saavuttamatta, voi olla tarpeen tehdä parannuksia laitteisiin ja järjestelmiin. Huoneistokohtainen vedenmittaus tuo huoneistojen vedenkulutuksen läpinäkyväksi asukkaalle, sillä vedenkulutus nähdään todellisina litroina ja euroina. Huoneistonäytön tai mobiilisovelluksen avulla asukkaan on helppo tarkkailla vedenkulutustaan ja tehdä vastuullisia valintoja.

Kulutuksen mukaisella vesilaskutuksella vauhtia energiansäästöön

Energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että uusiin taloyhtiöihin on asennettava huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit ja käyttöveden laskutuksen on perustuttava mitattuun kulutukseen. Lakimuutos astui voimaan 23.11.2020. Vanhoissa taloyhtiöissä kulutuksen mukaiseen vesilaskutukseen siirryttäisiin siinä vaiheessa, kun niissä lain voimaantulon jälkeen tehtävän putkisaneerauksen yhteydessä asennettaisiin asianmukaiset etäluettavat vesimittarit. Vesimittareiden asennus ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa tarkoita putkiremonttia, vaikka putkitöiltä ei mittareiden asennuksen yhteydessä voidakaan välttyä.


Kulutuksen mukaiseen vesilaskutukseen siirtymällä säästetään jopa kolmannes vedenkulutuksessa. Energiankulutuksessa tämä tarkoittaa 10 % säästöä. Säästö on niin merkittävä, että vanhoissakin taloyhtiöissä investointi kannattaa.


Verton järjestelmällä on markkinoiden alhaisin elinkaarikustannus. Asennus huomioiden sen takaisinmaksuaika on keskimäärin 3–5 vuotta. Tämän jälkeen vedenkulutuksessa tehtävä säästö sataa suoraan taloyhtiön kassaan. Kulutuksen mukainen vesilaskutus on ennen kaikkea oikeudenmukaista, kun asukkaat maksavat vain itse kuluttamastaan käyttövedestä. Se kannustaa asukkaita vähentämään vedenkulutusta, ja myös säästöjen tuomat rahalliset hyödyt saa asukas itse.

Tutustu VertoBlue-vedenmittausjärjestelmään