Tukes: Vesimittarin etäluenta ei korvaa vesimittarin näyttöä

Verton-huoneistonaytto

Tukes julkaisi 1.6.2021 tiedotteen "Vesimittarin etäluenta ei korvaa vesimittarin näyttöä", jossa se ottaa kantaa vesimittareiden näyttöihin ja vedenkulutustiedon etäluentaan. Tukes muistuttaa, että laskutuskäyttöön tarkoitetuissa vesimittareissa on aina oltava näyttö, eikä mittarin laskutuksen etäluenta korvaa sitä. Uudisrakentamisen osalta tämä on selvää, mutta mitä tämä tarkoittaa vanhoissa taloyhtiöissä?

Energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että uusiin taloyhtiöihin on asennettava huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit ja käyttöveden laskutuksen on perustuttava mitattuun kulutukseen. Lakimuutos astui voimaan 23.11.2020. Vanhoissa taloyhtiöissä kulutuksen mukaiseen vesilaskutukseen siirryttäisiin siinä vaiheessa, kun niissä lain voimaantulon jälkeen tehtävän putkisaneerauksen yhteydessä asennettaisiin asianmukaiset etäluettavat vesimittarit, vaikka aina ei putkiremonttia vedenmittausjärjestelmää asennettaessa tarvitakaan.

Tukesin tiedotteessa 1.6.2021 Vesimittarin etäluenta ei korvaa vesimittarin näyttöä korostettiin, että ollakseen mittalaitedirektiivin vaatimusten mukainen mittari, tulee siinä olla näyttö, josta asukkaan on helppo tarkistaa oma kulutuksensa. Vaatimukset täyttävä vesimittarissa on CE M-merkintä, ja vesimittarin rakenne sekä siihen kuuluvat osat on kuvattu hyväksyntätodistuksessa eli sertifikaatissa.

Mittalaitedirektiivin ja kansallisen tyyppihyväksynnän ero

Huoneistokohtaisen vesimittarin on pitänyt sisältää mittalaitedirektiivin mukainen näyttö lokakuussa 2016 päättyneen siirtymäajan jälkeen. Ennen tätä on siirtymäajan puitteissa voinut markkinoille saattaa sekä kansallisesti tyyppihyväksyttyjä että mittalaitedirektiivin mukaisesti hyväksyttyjä vedenmittausjärjestelmiä. Uusia kansallisia tyyppihyväksyntöjä ei kuitenkaan ole voinut saada tuotteille enää 30.10.2006 alkaneen mittalaitedirektiivin soveltamisen jälkeen.

- 2006 vuoden lopulla alkanut siirtymäaika päättyi lokakuussa 2016, joten kaikkiin lokakuun 2016 jälkeen asennettuihin Verto-vedenmittausjärjestelmiin on mittalaitedirektiivin 2014/32/EU vaatimusten mukaisesti asennettu myös huoneistokohtainen huoneistonäyttö. Tätä ennen Verto-vedenmittausjärjestelmät on asennettu kansallisen tyyppihyväksynnän VJ.E.1.06 vaatimusten mukaan, sanoo Verton vedenmittausjärjestelmiä valmistavan VertoNordic Oy:n toimitusjohtaja Antti Salakka.

Energiatehokkuusdirektiivi on määrännyt, että huoneistokohtaiset vesimittarit tulee asentaa taloyhtiöihin niin uudiskohteissa (2011) kuin saneerauskohteissa (2013). Kansallisesti direktiiviä on taloyhtiöissä tulkittu niin, että vesimittarit on asennettava, mutta ei otettava käyttöön. Vesilaskutuksen pakollistuttua vanhoissa taloyhtiöissä, joissa on jo käytössä huoneistokohtainen vedenmittaus, on kiinnostuttu vesilaskutuksesta kulutuksen mukaan. Huoneistonäytöt saattavat kuitenkin puuttua taloyhtiöistä, joihin on asennettu kansallisen tyyppihyväksynnän VJ.E.1.06 vaatimusten mukaiset vesimittarit, mikäli hankinnasta vastaava organisaatio, rakennuttaja, suunnittelija tai taloyhtiö on niin halunnut.

Käyttöönottotarkastus varmistaa virheettömän mittausdatan

Tukesin ylitarkastaja Sari Hemminki kertoo Tukesin julkaisemassa tiedotteessa, että etäluennassa voi tapahtua virheitä: asunnon vesimittarin lukemat onkin laskutusjärjestelmässä yhdistetty naapuriin tai lukemat eivät verkkohäiriöiden takia siirry oikein tms. Hän myös sanoo, että ainoa keino tutkia näitä tilanteita on seurata kulutuslukemia näytöltä.

- Järjestelmän käyttöönottotarkastuksella haluamme varmistaa, että Verton vedenmittausjärjestelmä toimii ja laskutukseen tarvittavat tiedot siirtyvät virheettä. On kuitenkin hyvä huomioida, että järjestelmän toimittajasta riippumattomat asiat, kuten voimassa olevat sähkö- ja liittymäsopimukset ovat kunnossa, jotta kulutustietojen keruuseen ei tule katkoja. Huoneistokohtaisella näytöllä varmistamme vedenkulutuksen läpinäkyvyyden asukkaalle, ja näyttö voidaan niin haluttaessa edelleen jälkiasentaa myös vanhempiin kohteisiin. Taloyhtiöille ja isännöitsijöille tarjoamme katkosten, vuotojen ja virheiden seurantaan tarkoitettuja palveluita, jotta asukas voi keskittyä siihen tärkeimpään eli veden ja energian säästämiseen, Salakka sanoo.


Lisätietoja

Antti Salakka
toimitusjohtaja
Verto
puh. +358 44 237 5360
antti.salakka@verto.fi