Verto on tutkitusti vedenmittauksen edelläkävijä ja alansa luotettavin asiantuntija

Taloustutkimuksen tekemän kyselyn perusteella Verto on selvästi tunnetuin vedenmittausjärjestelmiä ja vedenmittauksen ylläpito- ja laskutuspalveluita tarjoava yritys Suomessa. Nykyaikaisuus on vastaajien mielestä Verton selkein vahvuus, sillä se nousee muita tärkeämmäksi tekijäksi, kun ollaan valitsemassa vedenmittausjärjestelmiä tarjoavaa yritystä. Nykyaikaisuuden rinnalla edelläkävijyys nimetään myös Verton selkeäksi vahvuudeksi.
  
Lähes puolet kyselyyn vastanneista mainitsee Verton ensimmäisenä mieleen tulevana yrityksenä vedenmittausjärjestelmistä puhuttaessa. Spontaanisti Verton mainitsee kaksi kolmesta vastanneesta. Myös asiakassuhteen tai muun yhteistyön pohjalta Verto on tunnetuin yritys, sillä peräti 41 % vastaajista mainitsi Verton ensimmäisenä yrityksenä.

Kyselyn perusteella vastaajat nimesivät Verton selkeimmäksi vahvuudeksi luotettavuuden. Vedenmittausjärjestelmää valittaessa vastaajat nykyaikaisuuden tärkeimmäksi valintaa ohjaavaksi ominaisuudeksi. Edelläkävijyys ja asiantuntijuus nousevat nykyaikaisuuden vanavedessä Verton vahvuuksiksi.

Vedenmittauksen palvelut osana vedenkestävää tulevaisuutta

Vedenmittauksen ylläpito- ja laskutuspalvelut eivät ole kaikille vastaajille tuttuja. Verto on kuitenkin yritys, jonka vastaajat nostavat ensimmäiseksi mieleen tulevaksi palveluntarjoajaksi. Selvästi tärkeimmiksi ominaisuuksiksi vedenmittausjärjestelmissä nousevat automaattiset ilmoitukset epätavallisesta vedenkulutuksesta tai häiriöistä, kulutusdatan siirtäminen isännöintiohjelmistoon laskutusta varten sekä automaattiset ilmoitukset huollon tarpeessa olevista mittareista.

- Vesilaskutuksesta on tulossa tulevaisuudessa taloyhtiöille suuri haaste, sillä yli 35 vuoden kokemuksella vedenmittauksesta tiedämme, että vedenkulutus ja sen hinta tulee asukkaille aina yllätyksenä. Tämä edellyttää laskuttajalta sujuvaa asiakaspalvelua, vahvaa osaamista vedenkulutuksesta ja luotettavia prosesseja vedenkulutuksen mittauksessa. Siksi tarjoamme jo nyt isännöitsijöille ja taloyhtiöille mahdollisuutta ulkoistaa vesilaskutuksensa Vertolle, sanoo Verton toimitusjohtaja Antti Salakka.

Syksyllä 2020 vahvistetut EU:n energiatehokkuusdirektiivin edellyttämät muutokset kansallisessa lainsäädännössä näkyivät kyselyn tuloksissa myös tarpeena löytää ratkaisuja asukkaiden oman vedenkulutuksen seurantaan. Siksi vedenkulutuksen läpinäkyväksi tekevät palvelut nousevatkin merkittäviksi tekijöiksi tulevaisuudessa. Huoneistonäyttö ja mobiilisovellukset osana vedenmittausjärjestelmää tarjoavat jo nyt keinoja asukkaalle huoneistokohtaisen vedenkulutuksen tarkkailuun.

Verton NPS hyvällä tasolla

Lisäksi kyselyssä selvitettiin vastaajien suositteluhalukkuutta (NPS). Verton NPS on hyvällä tasolla, ja erityisesti nykyiset asiakkaat ovat valmiita suosittelemaan Vertoa.

- Vertolla on aina pidetty huolta asiakaskokemuksesta ja yhteistyö on yksi Verton strategiaan valituista arvoista. On hienoa, että tämä näkyy päivittäisessä tekemisessämme, Salakka sanoo.

 


Lisätietoja

Antti Salakka
toimitusjohtaja
Verto
puh. +358 44 237 5360
antti.salakka@verto.fi