Vuonna 2022 kulutetusta käyttövedestä annettava erittely asukkaalle

Vuoden 2022 alusta lähtien vesimaksuvastikkeen ja vedestä perittävän korvauksen yhteydessä on annettava tiedot vastikkeen tai korvauksen perusteista. Lisäksi asukkaalla on oikeus saada erittely kulutetusta kylmästä ja lämpimästä vedestä. Tämä tuo kompastuskiviä taloyhtiön ja isännöitsijän kiinteistönhallintaan ja vesilaskutukseen.

Marraskuussa 2020 voimaan tulleen lakiuudistuksen mukaan uusissa taloyhtiöissä vesilaskutuksen tulisi perustua huoneistokohtaisilla ja etäluettavilla mittareilla mitattuun kulutukseen. Vuoden 2022 alusta lähtien hallituksen antaman asetuksen TEM/2021/44 mukaan asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalle, vuokralaiselle sekä asumisoikeuden haltijalle on annettava kuukausittain tiedot lämpimän ja kylmän käyttöveden kulutuksesta, vaikka itse vesilaskutus käytännössä tehtäisiinkin esimerkiksi kerran vuodessa.

Lakiuudistus kuitenkin linjaa, että vanhoissa taloyhtiöissä kulutusperusteiseen laskutukseen siirryttäisiin vasta sitä mukaa, kun niissä lain voimaantulon jälkeen tehtävän putkisaneerauksen yhteydessä asennettaisiin asianmukaiset etäluettavat vesimittarit. Velvoite kuukausittaisen erittelyn toimittamisesta koskee näin ollen niitä saneeraus- ja uudiskohteita, jotka ovat saaneet rakennusluvan 23.11.2020 jälkeen.

Vesilaskutuksella energiansäästöä

Lakiuudistuksen tavoitteena on ohjata kotitalouksien veden ja lämmitysenergian kulutusta energiatehokkaampaan suuntaan. Huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittaus ja kulutuksen mukainen vesilaskutus yhdistettynä asukkaiden henkilökohtaisten kulutustottumusten muutokseen tuovat huomattavaa säästöä veden ja energian kulutuksessa. Kun vedenkulutuksessa päästään 30 prosentin säästöön, tarkoittaa se kymmenen prosentin säästöä energiankulutuksessa.

Energiatehokkuusdirektiivi on jo vuosia määrännyt, että huoneistokohtaiset vesimittarit tulee asentaa taloyhtiöihin niin uudiskohteissa (2011) kuin saneerauskohteissa (2013). Direktiiviä on taloyhtiöissä tulkittu niin, että vesimittarit on asennettava, mutta ei otettava käyttöön.

Tämä tarkoittaa sitä, että valmius kulutuksen mukaiseen vesilaskuun siirtymiseen saattaa osassa vanhoja taloyhtiöitä olla jo olemassa eikä putkisaneerausta tarvita. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 Suomessa oli noin 1,8 miljoonaa rivi- ja kerrostaloasuntoa. Ympäristöministeriön arvioiden mukaan huoneistokohtaiset vesimittarit on asennettu kolmasosaan näistä asunnoista. Etäluennassa on vasta noin viidennes ja huoneistokohtaiseen kulutukseen perustuvan laskutuksen piirissä neljännes asuntokannasta.

Energiansäästötalkoisiin kannattaa ryhtyä heti

Markkinoilla on jo nyt tarjota kotimaisia ja älykkäitä vedenmittausjärjestelmiä, joiden asentaminen putkiremontoituun asuinkiinteistöön on täysin mahdollista. Vedenmittausjärjestelmän elinkaarikustannus saadaan pienenemään sitä mukaa, kun konkreettista säästöä veden ja energian kulutuksessa syntyy. Säästö on niin merkittävä, että vanhoissakin taloyhtiöissä investointi kannattaa.

Koska henkilökohtaiset kulutustottumukset ovat yksi suurimmista syistä korkeaan vedenkulutukseen, kannattaa vedenmittausjärjestelmän valinnassa etäluennan lisäksi huomioida asukkaan mahdollisuus tarkkailla omaa kulutustaan. Matalan kynnyksen vesilaskutukseen siirtymiseen tarjoavat älykkäiden vedenmittausjärjestelmien mahdollistamat ylläpito- ja vesilaskutuspalvelut, jotka helpottavat niin taloyhtiön kuin isännöitsijän kiinteistönhallintaa ja vesilaskutusta.

Vedenmittauksen älykkäät laitteistot ja rajapintaratkaisut tekevät vesilaskutusprosessista helppoa. Kulutustietojen siirtyminen automaattisesti laskutukseen helpottaa isännöintiä. Virheiden mahdollisuus kulutustiedoissa pienenee automaation myötä ja eikä kulutustietojen keräämiseen taloyhtiöiden teknisistä tiloista kulu aikaa. Laskutus voidaan jaksottaa pienemmälle laskutusvälille, jolloin tasauslaskukäytäntö voidaan unohtaa. Kun vedenmittausjärjestelmässä on mahdollisuus tarkkailla omaa kulutusta, on vesilaskun suuruuteen mahdollisuus varautua etukäteen. Vanhoissakin taloyhtiöissä veden ja energian säästämiseen on siis mahdollista ryhtyä vaikka heti.

 


 

Vertolta kokonaisratkaisu vedenkulutuksen mittaukseen ja vesilaskutukseen

Verto tekee vesilaskutuksesta helppoa vedenmittauksen ja vesilaskutuksen kokonaisratkaisun avulla. VertoLite on kevyt ratkaisu vedenmittaukseen. Järjestelmä on helppo asentaa, koska se pitää sisällään vain vesimittarit ja on heti käyttövalmis. Asukas voi tarkkailla vedenkulutustaan VertoMobile-sovelluksen avulla.

VertoBill-palvelun valitsemalla jätät huoneistokohtaisen vesilaskutuksen, maksuvalvonnan ja perinnän Verton huoleksi.

VertoCare takaa, että Verton tutkitusti laadukas asiakaspalvelu vastaa taloyhtiösi asukkaiden vesilaskutukseen liittyviin kysymyksiin.

Tutustu vedenmittauksen kokonaisratkaisuun ja pyydä tarjous nyt!